پشتیبانی آنلاین
شما سطح دسترسی مورد نیاز برای مشاهده این مقاله ندارید، و یا مقاله وجود ندارد.
RSS Feed
مرکز آموزش
   

فایل راهنمای ، ایجاد و انتقال سال مالی جدید به پیوست می باشد.
Microsoft SQL Server 2016 SP1 Enterprise Edition - X64 قسمت اول [http://dl.downloadly.ir/Files/Software2/SQL_Server_Enterprise_2016_SP1_Downloadly.ir.part1.rar] قسمت دوم [http://dl.downloadly.ir/Files/Software2/SQL_Server_Enterprise_2016_SP1_Downloadl...
محبوب ترین ها 
 
مقالات اخیر