پشتیبانی آنلاین
RSS Feed
مرکز آموزش : آموزش های سیستم بیلان
در این مطلب و آموزش ، قصد داریم که خدمت شما عزیزان نحوه ثبت عملکرد تعمیرگاه را بصورت سند دستی و روزانه توضیح دهیم. راه حلی که برای این موضوع می توان پیشنهاد کرد: 1) بهتر است از روی گزارش عملکرد تعمیرگاه که در وب سایت سایپا وجود دارد بصورت جمعی و روزان...
فایل راهنمای ایجاد و انتقال سال مالی جدید به پیوست می باشد.