پشتیبانی آنلاین
RSS Feed
مرکز آموزش : فایل های برنامه نویسی
درود بر شما این فایل جهت مواردی مناسب است که شما بخواهید متن فارسی موجود در ویندوز یا کلاً کد پیچ (Windows -1256) را به فارسی ایران سیستم (Dos) تبدیل کنید. موارد استفاده : 1- تهیه دیسکت بیمه 2-ارسال متن به دستگاههای پوز (خصوصاً PC-POS بانک ملت) ...